Hafslund Miljøenergi AS Sarpsborg

Levering/prosjektering av fordamperanlegg 1000 Kg/h med nedgravd 80 m3 LPG tank til Hafslund Miljøenergi AS på Borregaard Sarpsborg

Levering/prosjektering av fordamperanlegg 1000 Kg/h med nedgravd 80 m3 LPG tank til Hafslund Miljøenergi AS på Borregaard Sarpsborg