Stil Tekstilvaskeri Ski

Levering av spesialtilpasset LPG tank 23,5 m3 nedgravd m/påtrykt spenning, fordamper rigg 200 kg/h,   forsyningslinje frem til tørketromler og dampagregater, samt momtering/levering varmeanlegg for Stil Tekstilservice AS Ski

Levering av spesialtilpasset LPG tank 23,5 m3 nedgravd m/påtrykt spenning, fordamper rigg 200 kg/h, forsyningslinje frem til tørketromler og dampagregater, samt momtering/levering varmeanlegg for Stil Tekstilservice AS Ski