Asfaltverk Skarnes

Nytt asfaltverk for Veidekke Industri, bygget våren 2013 på Skarnes. Leveranse av 114 m3 nedgravd tank med tilhørende utstyr for forsyning av flytende propan til gassbrenner for produksjon av asfalt

Nytt asfaltverk for Veidekke Industri, bygget våren 2013 på Skarnes. Leveranse av 114 m3 nedgravd tank med tilhørende utstyr for forsyning av flytende propan til gassbrenner for produksjon av asfalt