Asfaltverk Sigerfjord

Nytt asfaltverk for Veidekke Industri, bygget sommeren 2014 i Sigerfjord Vesterålen. Leveranse av 114 m3 nedgravd tank med tilhørende utstyr for forsyning av flytende propan til gassbrenner for produksjon av asfalt

Nytt asfaltverk for Veidekke Industri, bygget sommeren 2014 i Sigerfjord Vesterålen. Leveranse av 114 m3 nedgravd tank med tilhørende utstyr for forsyning av flytende propan til gassbrenner for produksjon av asfalt