Service og kontroll

Gass og Energiteknikk AS tar også årskontroll og service på gass anlegg, bolig som industri.

Det utarbeides en rapport, som sendes til kunde med eventuelle forslag til utbedringer.

Uavhengig kontroll

Vi utfører uavhengig kontroll for ADK Rør .Gjennom ADK Rør sine retningslinjer utføres kontroll etter gjeldene regelverk. Vi utfører kontroll på de fleste industri anlegg, og større boligprosjekter.

Revisjon av Gasstanker.

Gass og Energiteknikk as utfører alle typer rekvalifisering av gasstanker med avfakling, bytte ut alle relevante komponenter, trykk prøvning med vann, sprekk kontroll , tetthets kontroll og visuell kontroll.

Gass og energiteknikk AS har nødvendig kompetanse med gassteknikker 1-2 og  faglig leder.