Industrianlegg

Gass og energiteknikk as har opparbeidet seg bred kompetanse til å betjene en stor gruppe innenfor Gartneri,Kyllingbønder,prosess industri,Slakterier, Asfaltværk og stor industri som ønsker seg LPG som energi, både til spisslast og grunnlast. LPG har store fordeler
Som energi med tanke på miljø og det økonomiske .Vi kommer på befaring for å se på den beste løsning for kunden.

Bedrifter i alle størrelser kan spare penger og få lavere CO2 ved å skifte oljen ut med LPG . Her får du en miniguide der vi forteller deg hvorfor og hvordan.

Hvem har glede av å konvertere til LPG?
Alle oljeforbrukende bedrifter har i prinsippet glede av å konvertere til LPG (Liquefied Petroleum Gas). Det gjelder uansett om dere bruker energien til oppvarming eller industriprosesser.

Hvorfor velge LPG fremfor olje?
En av LPG-ens store fordeler er den høye brennverdien. Helt konkret betyr det at dere kan få mer energi ut av hver brenselsenhet, enn dere kan med olje. Derfor er det penger å spare ved bare å skifte til LPG – også selv om prisen på en liter olje og et kg gass skulle være stort sett lik.Historisk sett så har gass lavere pris en olje. I tillegg kan man med ekstra optimering av kjeleanlegget redusere sitt samlede energiforbruk. På sikt blir det til riktig mange sparte kroner. Avhengig av volum og størrelse er investeringen ofte tjent inn etter 1-3 år.

Andre fordeler ved å konvertere til LPG:

  • LPG har en totalt renere forbrenning
  • LPG krever mye mindre vedlikehold
  • LPG gir ca. 20 prosent mindre CO2-utslipp

Hvordan foregår en konvertering?
En konvertering kan foregå på flere måter, alt etter deres ambisjonsnivå og det eksisterende utstyrets beskaffenhet. Ved en enkel konvertering skiftes brenneren og brenselet ut  og besparelsene ligger altså primært på brenselet.

Dere kan også velge og optimere hele kjelesentralen deres med spesialutstyr som reduserer bedriftens samlede energiforbruk, målt i kWh.

Hvor lang tid skal vi sette av?
Det finnes ikke to konverteringer som er lik. Men som tommelfingerregel må dere regne med en tidsramme på 4-12 uker fra tidspunktet hvor ordren gis. Ofte er levering av utstyr som er  mest tidkrevende i en konvertering.  Selve den fysiske ombyggingen tar som regel ikke mer enn 1-2 uker – i visse tilfeller legges den over en helg for å minimere forstyrrelser i driften til kunden.

Alle prosjekter leveres som nøkkelferdige løsninger med Gass og Energiteknikk as som ansvarlig prosjektleder.